17.12.2018.

Заменки


                                                      

  Заменките се зборови кои означуваат или посочуваат предмети, суштества и појави.
Според значењето заменките се делат на три групи: лични, лично-предметни и показни заменки.
1.Лични заменки
Со личните заменки се означува односот на учесниците во разговорот(односот кон говорната ситуација).
Еднина                                  Множина
1л. јас                                         1л. ние
2л. ти                                          2л. вие
3л. тој, таа, тоа                          3л. тие

прво лице – лицето што зборува (јас, ние);
второ лице – лицето кому му се зборува (ти, вие);
трето лице – лице кое се споменува во говорот, а не мора да биде присутно (тој, таа, тоа, тие).


Лично-повратна заменка(себе, се и себе, си)-нема подметска форма.

Личните заменки имаат долги и кратки форми за директен и индиректен предмет.
                      еднина
            директен                           индиректен
            предмет                             предмет
1л.јас:  мене, ме;                            мене, ми
2л.ти:   тебе, те;                             тебе, ти
3л.тој:  него, го ;                            нему, му
     таа:  неа, ја;                               нејзе, ѝ
     тоа: него, го;                              нему, му
                 множина
            директен                         индиректен
            предмет                           предмет
1л.ние:нас, нè;                            нам, ни
2л.вие:вас, ве;                             вам, ви
3л.тие:нив, ги;                             ним, им
еднина и множина
директен предмет:себе(си),се
индиректен предмет:себе(си),си

2.Лично-предметни заменки
Лично-предметни заменки се: кој, што и чиј и изведени од нив.
Според значењето и функцијата се делат на:
прашални(кој?, што?, чиј?), односни(кој,којшто,што,чиј,чијшто), одречни(никој,ништо,ничиј)
општи(секој, сешто, сечиј) и неопределени(некој, нешто, нечиј, кој било, кој-годе).

3.Показни заменки
Тие посочуваат просторно и временски, лица и предмети во однос на лицето што зборува.

овој, оваа, ова; овие(за блиски предмети до лицето што зборува);
оној, онаа, она; оние(за оддалечени предмети,но лицето што зборува ги гледа);
тој, таа, тоа; тие(за предмети блиски до соговорникот).

Таа вози велосипед.
                                     Да го провериме нашето знаење!

Вежба за заменки (за лични заменки-отвори го линкот)


Вежби за показни заменки(за домашна работа)

Препишете ги овие реченици во тетратките за домашна работа. При тоа на местото од празните линии внесете ги потребните форми од показните заменки.

1.  Денес го купив ___________ молив.
2.  ________ книга ја добив како награда.
3. Со ___________ шестар работам на час по геометрија.
4. ___________ очила ги носела баба ми.
5. ____________ јаболка се многу вкусни.
6. Со _______________ чанта се служам три години.
7. Денес ги купивме  ____________ круши.


13.12.2018.

Медиумска култура- Музика на филм

                 Филмот е уметност на сликата во движење. Развојот на филмот започнува кон крајот на 19 век. Првите почетоци на филмот во светот се поврзани со браќата Лимиер. Во Македонија, славата им припаѓа на браќата Манаки.
                 Пронаоѓањето на филмот  ја отворило епохата на електронските медиуми во која спаѓаат и радиото и телевизијата.
                 Филмот популарно е наречен седма уметност. При создавање на еден филм вклучена е голема екипа: сценарист, режисер, актери, сценограф, камерман, монтажер, шминкер и др.
најзначајни изразни средства на филмот се: говор, глума, музика, звучни ефекти, шминка и др.

                                                       Музика на филм

                  Музиката во филмот силно влијае врз свеста и чувствата на публиката. Таа може да спојува или да разделува целини, да враќа во минатото, да го објасни изразот на лицето на актерот, да ја засили драматичноста на филмот и сл.
                Композиторот е автор на музиката. Заедно со режисерот и сценаристот  се трите важни алки  во изработката на  добар филм.
                 Уште од самите почетоци, филмот го следи музика. На почетокот, музиката била изведувана во живо, за време на проекцијата на филмот, на клавир, оргули или со оркестар. Најголем процут, музиката на филмот достигнала за време на познатите мјузикли.
Многу филмови се памтат, во најдобар случај и поради музиката.
„Александар Невски“ (1938)-Ејзенштајн со музика на Сергеј Прокофјев, „Вештерките од Луден“ (1971)- Кен Расел со музика на Питер Максвел Дејвис, или „Доктор Живаго“ со музика на Мишел Жар.
                 Музиката во филмот меже да биде наменски компонирана за тој филм, или да биде постоечка, архивска. Секое прилагодување на веќе постоечката музика, поинаку аранжирана или со друг состав на оркестарот се третира како оригинално компонирана музика.
Постојат легендарни филмски остварувања кои ќе се паметат и по фантастичната музика.
10.12.2018.

Извици


                                                     

1.Извиците се неменливи зборови.
2.Со нив се изразува чувство, се обрнува внимание, се имитираат звуци.
3.Се изговараат со повисок тон.
4.Ист извик се употребува со повеќе значења.
5.И други зборови вршат служба на извици.
6.Извиците може да се удвојуваат.


Текстови за драмска игра
1.
-ЕјЕвзе,дојди ваму! – луто викна мајката.
- Мамоеве мерече Евзе.Зошто ме викна?
Наместо одговор,се чу тивко: мјаумјауОбајцата молчеа.
-Мамичкене лути се! Го најдов ... беше гладно ...
-Бреуште што не ќе направиш!  Ах,  кој ќе се грижи сега за него?
Запомни, мачето е твоја обврска !
- Леле, мамо колку сум среќен!
Одеднаш се чу -трас! Погледнаа на подот. А таму –куп ситни стакленца. И мачето, гледајќи ги тажно, како да молеше за прошка.

2.
-Еј, дојдете ваму! -се слушна во училишниот двор.
-Сите исплашени истрчавме надвор.
-Што се случува?-праша Селма.
Наместо одговор, се чу гласно: Офоф, ме боли! Сите замолчеа.
-Леле, деца, Нермин ја скрши ногата! Се пушти по лизгавицата и трас-падна!
Аууу!! Извикаа децата- брзо да се однесе во болница!