14.03.2017.

„Хајди“- Јохана Шпири

                         
Хајди(1880)  е швајцарски роман за деца кој го напишала Јохана Шпири.
                            Кратка содржина
   Хајди  има пет години и по смртта на своите родители, останува без старатели.  Тетката  Дета,  ја носи Хајди кај нејзиниот дедо во планината за да се грижи за неа. Дедото,во почетокот не сака да ја задржи зашто не знае ништо за одгледувањето деца.  Хајди е толку весела и ведра што не може некој, а да не ја сака. Брзо се спријателува со Дедото и планината за неа станува вистински дом. Хајди се спријателува со Петре козарот кој нема родители и живее со слепата баба. Летно време Хајди и Петре одат со козите, а на зима дедото ја санка по снегот. Хајди е сочувствителна и успева да го наговори Дедото да им го поправи кровот на бабата и Петре. Дедото всушност е многу добар човек кој има своја мачна судбина.
   По неколку години тетка Дета доаѓа и ја зема Хајди. Таа ја сместува во Франкфурт во домот на едно богато семејство. Хајди треба да се дружи со ќерката на г. Сезаман, Клара, која  е неподвижна после смртта на нејзината мајка. Во градот  Хајди ќе научи да чита, да се однесува убаво, но ќе ѝ биде весел придружник на тажната Клара.
    Хајди ќе се разболи од тага и носталгија за Дедото, планината, чистиот воздух... Таа ќе се врати кај Дедото.
    Клара ќе дојде да ја посети, а љубоморниот Петре ќе ѝ ја искрши количката. Клара е воодушевена од планината, зелената трева, воздухот...
Со помош на Хајди и Петре ќе успее да прооди. Сите се среќни и возбудени.

Хајди

Хајди-девојче кое од пет години останува без родители. Љубопитна, весела, насмеана, вредна, паметна. Таа многу го сака својот  планински дом.
Таа е искрена, отворена и подготвена да им помогне на сите. Се радува на ситници, ужива кога ги гледа ѕвездите од својот сламен кревет на таванот. Трча низ зелените ливади, собира цвеќиња, ја сака природата. Јака е и зрела за своите години. Сите ги исполнува со својата ведрина и оптимизам, а и дедото се менува кон подобро.

Лектирата ја работевме на два часа.
Првиот час ја разработивме содржината( тема, фабула, ликови, идеја). читавме најинтересни моменти од делото.
Вториот час ги анализиравме ликовите: Хајди, Дедото, Петре...
Се поделивме во групи и го илустриравме ликот Хајди со опис околу илустрацијата.
Потребен материјал: листови, боици 
Изработивме и кукли претставувајќи го ликот на Хајди.
Потребен материјал: Хартиени марамчиња, стапчиња за чистење уши, волница, боици, мали ластичиња.
Сѐ што направивме убаво го документиравме, па видете на следните слики.
                          
                                             
                                                                   
Хајди е весела и ведра
Погледнете го прекрасниот цртан филм за Хајди(на српски)05.03.2017.

Стихови за мајката

 Моите амбициозни шестоодделенци се неуморни во пишувањето стихови. Сега твореа за мајката, за жената. Жената треба да се почитува, да се вреднува и цени. СРЕЌЕН ПРАЗНИК!
                                   

 Мајка
Мајко моја мила
убава и силна
ти си сончев сјај
убава ко месец мај

Мајко моја мила
убава и силна
ти си мајски цвет
поубав од цел свет

Мајко моја мила
убава и силна
од очи златен сјај
те сакам најмногу знај

-Виктор Шуминоски

                                          
Мојата мајка

Мојата мајка е мила
нежна како свила
таа е убав шарен цвет
во целиот свет

Таа е  светло сонце
 што топло ме грее
убави, весели песни
секогаш со душа ми пее

Мојата убава мајка
многу ми е драга
секогаш среќна и весела
со најубава насмевка блага

-Мерлина Мевмедоска
Аделиса Имероска
Шехида Османоска


Мојата мајка

Мојата  прекрасна мајка
е волшебен цвет
прекриен со сончев сјај
во зелениот месец мај

Мојата  добра мајка
е мека и нежна свила
убава е мила
Мајка ми е самовила
-Евгенија Топузоска

               


Мојата мајка
В срце носам мајчин лик
како сонце тој ме грее

В мисли носам мајчин збор
како славеј да ми пее

Мајко мила, мајко моја
твојот глас е благ
Мајко мила, мајко моја
секој час со тебе е драг

- Седина Руфатоска

 За мајката
Мила моја мамо
најубава на свет
прекрасна како цвет

Твојата руса коса
мека  како свила
ти си  прекрасна самовила

-Анастасија Стефаноска

                                   
Мајка
Еден миризлив цвет
кој е најубав на цел свет
Тоа е мојата мам!
Таа ме порасна лесно,
еј, убава си песно!

Весели песни пее
насекаде насмевки лее
љубовта секогаш ја дари
како цвет со секакви шари

-Есма Рамадани
                                      

Мајка
Ја сакам мојата мајка
како принцеза од бајка
прекрасен шарен цвет
најубав во целиот свет

Кога мајка ми се смее
како топло сонце да грее
многу е драга и мила
вистинска самовила

-Емир Лутишоски
                   


За мојата мајка
Мајко моја мила
ти си самовила
ти си ми се` 
на овој свет

Јас тебе те сакам  
ти си мојот цвет
птица во слободен лет
 -Селма Дервишоска 

Песна за мајката

Твојата мисла мајко,
низ животот ме води,
многу ти благодарам
мила што ме роди

Твоите очи сјајни
како две езера бистри
ѕвезда си светла
планински полиња чисти
-Лејла Дервишоска

Букет
Букет со црвени рози
на мама ќе ѝ купам
од срце ќе ѝ го дарам
прегратка само ќе барам.

Букетот е прекрасен
со црвена свила покриен
миризлив и раскошен
со секави шари украсен.

 -Елдина Османоска

Драги мајки, баби, тетки, стрини, почитувани жени! Вредните раце на учениците не само што твореа  убави стихови туку изработија и прекрасни честитки.
                                             СРЕЌЕН ПРАЗНИК!

01.03.2017.

Лични творби; Генерација 2016/2017 г.


                      Визуелни и аудитивни елементи во песна

   При обработка на наставната единица за визуелни и аудитивни елементи во песните, учениците напишаа прекрасни творби.


Езерска слика

Над Охрид сонце грее,
птица  над езеро пее.
Цветна Галичица гордо стои,
птиците -песнопојки ги брои.

Сина убавина блеска силно,
лебедите се прегрнале милно,
Кајчето на рибарот плови,
езерските воздишки ги лови.

Евгенија, Седина, Анастасија и Сунчица - VI 2 одделение

Езерска слика

Убаво езеро сино
кајчиња по тебе пловат,
рибарите рипчиња ловат,
на немирни бранчиња бродат.

На небото има галеби бели,
со ветрот се борат-смели.
Лебедите пливаат лесно,
насекаде лево-десно.

Сонцето силно грее,
на езерото му се смее,
езерска песна се пее,
ѕвонлив глас се лее.

-VI 1одделениеЕзерска слика

Езерце мое полно со љубов, 
рибите во тебе живеат среќно,
галебите над тебе гракаат моќно,
ветерот немирно по бранчиња шета, 
птицита-песнопојка гордо лета.

Езерце мое ти си ко рај,
се гледа тоа од секој крај.

Сонцето силно те грее, 
со богатство, љубов тебе ти се смее.
Слатката твоја вода
најубава е природна мода.
  
-Есма Рамадани

 Езерце мое

Езерце среќно мило
сите лебеди си ги свило.

Бранчиња со тивок тресок,
го гушкаат крајбрежниот песок.

Рибарот низ тебе плови,
шарените риби ги лови.

Езерце, ти си прекрасен цвет,
најубав во целиот свет.

-Елдина Османоска

Езерска слика

Сонцето силно гори,
езерцето ладно збори,
птиците гласно пеат
дечиња весело се смеат.

На ова волшебно место,
може да се најде сешто.

Езерце мое мило, 
ти си ми десно крило.
Не се купуваш со пари,
природата ни те дари.

-Елдина Османоска, Есма Рамадани

        

Езерска слика
Езерото сино светка,
рипчиња во разни бои,
лебедите бели во строј,
а дечиња радосни во голем број.

- Мунип Али Имероски

Моето езеро

Над Охридското Езеро
галеби летаат,
бели како снег,
најубави на свет.

Езерото со боја нежно сина,
покрај него се движам,
за ништо не се грижам.

-Анастасија Стефаноска

Езерска слика

Крај езеро поминав,
со восхит застанав,
преполна со воздишки,
од таа убавина, заминав.

Езерска далга во песна
ветрето со мелодија лесна.
Кајче низ езерото плови,
рибарот рипчиња лови.

Сонцето со зраци го грее,
со бранче-цветче се смее.

-Мерлина Мевмедоска

 На езеро
 Девојчето убаво се смее,
сонцето топло грее,
рибарот риби фаќа,
а навечер дома се враќа.

-Аделиса Имероска

Езеро
Езерото сино блеска
кајчиња мирно пловат
лебеди бели бродат
со галеби оро водат.

 -Адем Лутишоски

Езерска слика

Галеби прекрасни бели
волшебна е глетка
езерото жубори блика
лебеди смели-убава слика.

Убаво си ти езеро
кајчиња те красат
бранчиња се класат
од убавина сјаат.

-Бојан Будоски

Езеро

Низ езеро лебеди пловат
галеби полн рој,
а деца во голем број.

Езерото блеска како сјај,
убаво е во месец мај.
Јас те сакам езеро бистро,
сјајно, волшебно, чисто.

-Евгенија Топузоска

Езерска слика
Децата крај езеро стојат
ветре дува над далгите сини
галебите бели силно грачат,
а децата со лепче ги хранат.

-Ебру

                          Езерска слика 

Ти, Охридско Езеро чисто и бистро,
го красиш мојот роден град.
Над тебе Галичица цветна стои
и птиците вешто ги брои.

Кога заоѓа сонцето златно,
ти светкаат бранчињата,
ти се восхитуваат сите
на  синевината.

Блика светлината твоја
над древниот град Охрид,
не знам како да те опишам,
а нешто да не заборавам.

Ти, езеро мое,
ти си мајски цвет,
најубаво, 
најсјајно, на целиот свет.

-Сунчица Бадалоска

Езерска убавина

Ти езеро сино и бистро,
го красиш мојот кат,
над тене исправен стои
древниот Охрид град.

Се белеат над тебе едра,
летаат галеби бели.
Над градот птици пеат,
 насекаде радост сеат.

-Седина Руфатоска

Езерска слика

Мое езеро сино,
убаво како небо,
сонцето силно те грее,
а ветерот гранки вее.

Бранчиња потскокнуваат
галеби прелетуваат
песна езерска се пее
на секој тоа му се смее.

- Анел Рахманоски

 Езеро

Езеро мое мило
го красиш Охрид древен
лебеди на тебе пловат
со клунови рипчиња ловат.

Езеро мое мило
без тебе градот не е град
од тебе свежина блика
и постојан лад.

-Виктор Шуминоски

Езерцето убаво клокоти
рибарот риби лови
сонцето силно грее
бродот по водата плови.

Езерце наше мило
Те сакаме, самовило!

-Селма Дервишоска